Uppdrag våren 2012

Våren 2012  ska jag genomföra både författarbesök, berättar- och skrivarverkstäder samt några workshops för lärare. Geografiskt sett rör jag mig från Västra Götaland till Skåne samt en tur över Bottenhavet till Finland. Niin mukavaa!


Skriv, skriv, skriv … när det enda man hör är raspet från blyertspennor. Fast författarna hör och upplever annat att döma av texterna: doften av mammas parfym, bullret från en traktor, kanrrande fotsteg … (Från en deckarverkstad våren 2010)

11/1 Linköping, Skrivarverkstad I

23-24/1 Vårgårda, Berättarverkstad I med åk 1-3 + skrivarverkstad med åk 4

26/1 Center för Skolutveckling, Göteborg, workshop för pedagoger

6-9/2 Staffanstorp, författarbesök + worskhop för pedagoger

19/2 Umeå, Workshop, föreningen Krumelur

20/2 Umeå, författarbesök Västangårds skola

27-28/2 Vårgårda, Berättarverkstad II

29/2 Linköping, Skrivarverkstad II

2/3 Sandared, Kom igång med spänningsskrivande, åk 5

6-8/3 Backa bibliotek, Göteborg, Kom igång med spänningsskrivande åk 4

12-13/3 Kungsbacka, författarbesök, åk 4

14/3 Larsmo, Finland, författarbesök, åk 4-6 + 8

15-16/3 Kronoby, Finland, författarbesök åk 5-6

20/3 Kungsbacka, författarbesök, åk 4

21-23/3 Kristianstad, författarbesök

26-27/3 Vårgårda, Berättarverkstad III

28-30/3 Göteborg, författarbesök