För pedagoger

Jag håller föreläsningar och metodverkstäder för pedagoger dels kring det jag kallar Berättarverkstad, dels i samband med Skapande skola-projekt och även som en del av Uppdrag deckare som är ett projekt där flera klasser skriver deckare parallellt.


”Berättarverkstad i praktiken”
En workshop för pedagoger inom förskolan och skolans år 1-4.
Att arbeta med gemensamt berättande i en Berättarverkstad är en rolig och dynamisk metod för att arbeta med barns berättande och hjälpa dem att utveckla sitt språk. Under denna workshop går jag igenom bakgrund och metod, varefter deltagarna själva i olika övningar handfast får prova på och utveckla verktyget.

Tid för denna workshop:
Alternativ I – på konferenstid: 1,5 timme
Alternativ II – som halv studiedag: 3 timmar

Röster från några deltagare, våren 2008:

”Handfasta tips och en konkret metod att arbeta efter. När jag provade det i klassen funkade det jättebra och barnen tyckte det var väldigt roligt.”

”En av de bästa workshops jag varit på. Skulle passa för en studiedag för alla på skolan.”

”Det var oerhört lärorikt att själva få prova på som vi avslutade med.”


Några av pedagogerna i Sparsör, Fristad, april 2009


Med stor inlevelse, Vårgårda, mars 2011

”Inspirationskväll för Skapande skola”

I samband med Skapande skola-uppdrag har jag fått förfrågningar om att hålla inspirationspass för skolans pedagoger. Under ett 2-timmarspass delar jag med mig av övningar och metoder för kreativt skrivande och hinner även presentera grunderna för att arbeta med gemensamt berättande (se ovan).

”Metodverkstad för Uppdrag deckare”

Denna metodverkstad är en del av paketet ”Uppdrag deckare” (läs mer under För 8-12-åringar). Under ett tretimmarspass presenterar jag arbetsmaterial och metoder, samt låter deltagarna prova på flera av övningarna. Alla deltagare får en pärm med övningar och metodbeskrivningar.

Så här skrev ett par av lärarna som deltog i Halmstad, hösten 2008:

”Vi har prövat alla dina övningar och lite till, t.ex. dramatiserat. Alla elever har börjat på egna deckare. De planerade efter din modell och nu skriver de för glatta livet.”

”Eleverna har varit mycket bra på att kritisera texten. Ord har vridits och vänts. De som läst vår deckare högt inför övriga elever har inte släppt ifrån sig ordet frivilligt. Att läsa högt har varit populärt.”

Boka gärna via Författarcentrums kostnadsfria förmedling:

www.forfattarcentrum.se/forfattarformedling