För 8-12-åringar

Författarbesök
Passar skolans år 2-6
Under en lektionstimme, en dubbeltimme eller en storsamling kan jag till exempel:

– berätta hur jag får mina idéer
– visa hur man kan konstruera en deckare
– involvera barnen i en påhittarövning som ger skrivlust
– prata om kriminallitteratur
– berätta om samarbetet mellan författare och illustratör
– läsa ur en kommande bok
– diskutera och svara på frågor

Skrivarverkstäder & skapande skola
Att hjälpa eleverna att hitta sina egna inre bilder och börja uttrycka dem i ord – det ser jag som mitt viktigaste uppdrag som skrivarpedagog, oavsett om eleverna vill skriva spänning och action eller något helt annat. Här är några möjligheter:

* Kom igång med spänningsskrivande:
(Passar skolans år 3-6)
Under en dubbeltimme visar jag utifrån en av mina böcker hur en deckare kan byggas upp. Sen skapar vi tillsammans grunderna till en egen deckare. Jag ställer författarfrågorna, eleverna bestämmer innehållet. Det här är en populär dubbeltimme där aktiviteten i klassrummet är hög, eleverna får insikter om deckargenren och skrivarlusten väcks! Uppföljningsövningar till klassens pedagog ingår.

* Skapande skola – kom igång med spänningsskrivande, och fortsätt!
(Dubbeltimme för eleverna + miniworkshop för pedagogerna)
Under de senaste 9 åren har jag mött hundratals klasser och tusentals elever i åk 3-6 runt om i hela Sverige och i dialog med eleverna skojat fram grunderna till en egen klassdeckare, samtidigt som jag på ett lustfyllt och konkret sätt delar med mig av en författares hantverk.
Många är de tackmail och -brev jag fått, ibland flera år senare, av pedagoger som inspirerats av upplägget i sitt fortsatta arbete med kreativt skrivande.

I samband med skapande skola-projekt har jag allt oftare fått förfrågningar om att kombinera arbetet med eleverna med ett inspirationspass för pedagogerna.
För eleverna blir det då en spännande och aktiv dubbeltimme (90-120 min) (se ovan) För pedagogerna på skolan ett 2 timmar långt inspirationspass där jag delar med mig av övningar och arbetssätt. Förhoppningen är att jag ska:

– inspirera eleverna till kreativt skrivande
– ge insikter om skrivandets hantverk
– bidra till pedagogernas fortbildning
– underlätta det fortsatta kreativa skrivandet i klasserna

* Författarens verktygslåda:
(Passar skolans år 3-5)
En skrivarverkstad uppdelad på tre dubbeltimmar (à 90-100 min) med viss tid emellan. Passar utmärkt inom ramarna för Skapande skola. Kan även genomföras som skrivarverkstad under en dag på biblioteket. Vi undersöker författarens verktygslåda i olika övningar där vi går på ordjakt, letar bilder i huvudet och skärper sinnena för att skapa levande texter, både individuellt och i grupp. Eleverna producerar flera kortare och längre texter.

Bokpromenad
Passar skolans år 3-6 (Göteborgs kommun)
Upplev ett annorlunda författarbesök. Lämna klassrummet och besök bokens verklighet. Med författaren som personlig guide går vi i Freddes, Zackis och Mimmis fotspår i Kungsladugård. Författaren avslöjar sanningen bakom boken och berättar om författaryrket. Eleverna har naturligtvis möjlighet att ställa frågor. Kläder efter väder.

Promenaden kan också göras på egen hand. Gratis guide och karta kan tryckas ut här.
Guide (pdf)
Karta

Uppdrag deckare
(Passar skolans år 4-5)
Ett spännande projekt som engagerar elever och deras lärare i flera klasser, biblioteket och mig som författare tillsammans. Genomfördes i tio fyror i Halmstad, hösten 2008. Syfte:
– att ge insikt i deckargenren
– att skapa läslust
– att hjälpa eleverna utvecklas i sitt skrivande
– att inspirera pedagogerna

Flera klasser på en skola eller i en kommun arbetar parallellt med att skriva deckare. Arbetet inleds med en inspirationskväll för pedagoger där jag presenterar arbetsmaterial och metoder. Sedan besöker jag varje klass under en dubbeltimme och tillsammans skapar vi första kapitlet i deras klassdeckare. Efter mitt besök får klassen det första kapitlet nedskrivet, plus konkreta goda råd inför fortsättningen. Klassen och deras pedagoger arbetar sedan vidare med klassens deckare. Metodpärm och handledning per mail ingår.

Vill du veta mer så tveka inte att höra av dig direkt till mig. Bokar gör du enklast via Författarcentrums kostnadsfria förmedling:

www.forfattarcentrum.se/forfattarformedling