För 5-9-åringar

Berättarverkstad
Med yngre barn arbetar jag gärna med muntligt berättande.  I en dynamisk berättarverkstad skapar jag sagor tillsammans med barnen på ett kreativt, medskapande sätt som utvecklar barnens språk.

En grupp på max 15 barn utforskar tillsammans med mig berättandets möjligheter på ett mycket konkret sätt. Jag leder, frågar och agerar berättarröst, medan barnen styr innehåll och lockas att fördjupa berättelsen med sinnesintryck, liknelser etc. Deras berättelse får färg och djup i samma stund som de skapar den. Vi avrundar övningen med att de skapar bilderna medan jag skriver ner deras berättelse.
Tid: ca 60 min.

Hösten 2011 kommer min bok om arbetssättet på BTJ Förlag: ”Berättarverkstad med barn – en handbok”

Jag erbjuder också en metodverkstad för lärare där man får lära sig jobba enligt metoden – se För pedagoger!


Författarbesök – att sätta ord på känslor & annat författarjobb
Högläsningsboken ”Vitas hemlighet” (2010) handlar mycket om stora känslor, som längtan, rädsla, kärlek, ilska …

För f-åk 3 erbjuder jag ett författarbesök som handlar om hur en författare sätter ord på känslor. Vi tittar på illustrationer, leker med ord och hittar på en saga – kanske om vad som kan finnas under sängen?

Boka gärna via Författarförmedlingen på www.forfattarcentrum.se/forfattarformedling