Skolbesök & Workshops

Jag besöker ofta skolor och bibliotek runt om i landet och berättar om mina böcker och hur det går till när jag skriver dem. Skrivarverkstäder genomför jag också, alltifrån en dubbeltimmes inspirationspass till flera återkommande besök under en termin, gärna som en del av Skapande skola.

Berättarverkstad kallar jag det när jag jobbar med muntligt berättande med yngre barn. Jag arbetar med en metod för kollektivt berättande som passar barngrupper mellan 5 och 9 år. Eftersom barnen är i högsta grad medskapande är det också ett upplägg som passar Skapande skola.

Jag håller även föreläsningar och metodverkstäder för pedagoger.

Eftersom jag själv är utbildad och erfaren lärare trivs jag i klassrumsmiljö och funderar hela tiden på nya sätt att inspirera och involvera dem jag möter.

Läs mer nedan, och hör gärna av dig ifall du har specifika önskemål!

För 8-12-åringar: Författarbesök och skrivarverkstad

För 5-9-åringar: Berättarverkstad

För pedagoger: Workshops