Mysterier i Fristad

På Asklandaskolan i Fristad, Borås kommun, håller alla femteklassare på att skapa spännande berättelser. Kerstin Lundberg Hahn besöker klasserna tre gånger under terminen, delar med sig av sina erfarenheter, ger goda råd och hantverkstips.