Metodbok på G

Snart är den klar, metodboken som jag har gått och filurat på i flera år. Nu är den skriven, korrläsning pågår (maj 2011) och snart ska den till tryck:
”Berättarverkstad med barn – en handbok”

”Även den som är ca 6-8 år och har fullt upp med att sätta bokstäverna åt rätt håll och i rätt ordning har huvudet fullt av bilder och fantastiska berättelser. Men gapet mellan fantasierna och vad man förmår skriva är så stort att det kan verka oöverstigligt. Genom att arbeta med gemensamt berättande där ledaren (läraren) ställer frågor och agerar berättarröst åt barnens påhitt kan även den som kämpar med bokstäverna få uppleva hur hans/hennes fantasier kläs i ord. En magisk upplevelse som varje barn borde få uppleva.”

Man kan förbeställa via BTJ Förlag – klicka här för mer info.