Boken har landat

Nu är den här. När jag kom hem efter semestern hade min nya bok landat: ”Berättarverkstad med barn – en handbok”.

Volymen är nätt utanpå, men jag hoppas den ska vara som ett rum att stiga in i: både ett rum där jag berättar om mitt arbete med att skapa berättelser tillsammans med en grupp elever, och ett upplevt klassrum där läsaren får sitta som en fluga på väggen och iaktta, lyssna till och studera det som händer i en grupp som skapar en berättelse tillsammans.

Den handlar alltså om hur man kan ta tillvara kreativiteten och fantasin hos de barn som fortfarande kämpar med skrivteknik, ordförråd och berättarmönster genom att jobba metodiskt med gemensamt berättande.

På Bok & Bibliotek ska jag hålla ett miniseminarium: ”Berättarverkstad i praktiken” (To 1030.2)
Hoppas det kommer några och lyssnar. Och ställer frågor kanske.

Boken kan beställas från BTJ Förlag eller från Bokus.